top of page
20230905_170236(0)_edited_edited_edited.jpg
hvid.png

BOTOX BEHANDLING

​I CLEVES er der:

 • Gratis og uforpligtende BOTOX-forundersøgelse

 • Til forundersøgelsen vil vi lytte til dine kosmetiske ønsker

 • Vi vil rådgive dig, i forhold til bedste behandling og resultat

 • Du vil du få besvaret alle dine spørgsmål

HUSK:

 • Du skal læse klient-informationen inden din forundersøgelse

BOTOX FORLØBET

 • Læse klient-informationen 

 • Forundersøgelse / samtale 

 • Betænkningstid (minimum 2 dage)

 • Behandling

 • Ny behandling (ved behov / lyst)

forundersøgelse_edited_edited.png
Klientinformation – (Botulinum Toksin / BTX)

Introduktion

BOTOX er navnet på et specifikt produkt, som indeholder: Botulinum toksin Type A (som herefter forkortes: BTX)

BTX reducere musklens sammentrækningsevne, idet signalstoffet mellem nerve og muskel ikke frigives. Dette medfører at musklen afslappes. Dermed reduceres eller fjernes helt de dynamiske rynker, som fremkommer ved brug af ansigtets mimik. Huden fremstår derved mere udglattet. Dette kan for eksempel være i panden, mellem øjenbrynene eller omkring øjnene. Følesansen er uændret i de behandlede område. En behandling med BTX er meget sikker og BTX forbliver præcist hvor det bliver sprøjtet ind. BTX har været benyttet i mange år til kosmetiske behandlinger.


 

Forundersøgelse

Du skal først læse hele dette dokument. Efter at du har læst disse skriftlige informationer skal du til din forundersøgelse, som er en mundtlig samtale. (Her modtager du dine mundtlige informationer.)

Til forundersøgelsen vil vi lytte til dine kosmetiske ønsker. Vi vil rådgive dig i forhold til bedste behandling og resultat samt vil du få besvaret alle dine spørgsmål.

Betænkningstid

Ifølge lovgivningen skal der være mindst to dages betænkningstid (ventedage) mellem BTX-forundersøgelsen og BTX-behandlingen. Det betyder, at den dag du har din BTX-forundersøgelse, tæller som den første ventedag, og dagen efter er den anden ventedag. Behandlingen kan tidligst finde sted dagen efter den anden ventedag.

For eksempel: Hvis du har din BTX-forundersøgelse om mandagen, kan du tidligst få din BTX-behandling om onsdagen, eller efter den onsdag.


 

Før behandling

Vi anbefaler, at du undgår fiskeolie og andre kosttilskud med blodfortyndende effekt samt håndkøbsmedicin som Ipren, Treo og Kodimagnyl i 4 dage før behandlingen, fordi disse blodfortyndende produkter øger din risiko for at få blå mærker i det behandlede område. Huden skal i behandlingsområdet være uden tegn på infektion eller sårdannelse.

Under behandling
På behandlingsdagen samtales der igen inden injektionerne foretages, således der er enighed omkring behandlingsplanen samt forventnings-afstemningen. Du afgiver dit mundtlige samtykke, hvilket er dit "Ja tak" til den aftalte behandling. Dit samtykke er ligeledes dit udtryk på at du er indforstået med de skriftlige samt mundtlige informationer.

Behandlingsområdet skal fotograferes. Dit fotografi gemmes i din datasikre journal.

Selve behandlingen foregår ved at huden rengøres og desinficeres, herefter indsprøjtes BTX med en tynd nål i de relevante muskler.

Behandlingen er typisk ikke smertefuld, men føles typisk som små stik der niver kortvarigt.

Man kan supplere med bedøvelsescreme (lidocain-creme) cremen påføres i klinikken. Du sidder således med cremen påført i behandlerstolen, i den passende tid, inden injektionerne foretages.

Bedøvelsescreme bruges meget sjældent inden BTX, fordi injektionerne typisk er overkommelige uden bedøvelse.


 

Efter behandling

lige efter behandlingen kan der være små myggestiks lignende hævelser, hvor injektionerne er foretaget. Hævelserne forsvinder typisk i løbet af 30 minutter.

Du skal undlade at bruge make-up, cremer, unødig berøringer eller andet som kan forurene behandlingsområdet. Dette undlades i minimum 4 timer efter behandling.

For at undgå at BTX spredes til andre muskler, skal du det første døgn efter behandling: Undgå at trykke eller massere på de steder hvor BTX er injiceret. Undgå at have hovedet ned ad. Undgå at dyrke hård motion. Undgå ligeledes at udsætte området for kraftig varme, heraf sauna/solarium.

Undgå desuden blodfortyndende præparater, heraf undgå større alkoholindtagelse, i det første døgn efter behandlingen, eftersom dette øger risikoen for blå mærker.


 

Effekt og holdbarhed

Begyndende effekt ses ofte 2-5 dage efter behandlingen. Maksimal effekt sker typisk 10-14 dage efter, i sjældne tilfælde først 3 uger efter.

Dit endelige resultat, kan først vurderes: 3 uger efter din behandling.

Du skal, som udgangspunkt være tålmodig i: 21 dage før du/vi kan vurdere dit endelige resultat.

Holdbarheden på en BTX-behandling er i gennemsnit 3 - 6 måneder. Holdbarheden afhænger af mange faktorer, heraf: Hvor i ansigtet har du fået BTX samt: Hvilket kosmetisk resultat har du ønsket dig.


 

Kontrolbesøg (Touch-up / Korrektion)

Oftest vil resultatet være som aftalt/ønsket, og sandsynligvis vil du være tilfreds med resultatet. Dog kan der være behov for et: Kontrolbesøg (Touch-up / Korrektion) Dette gennemføres i perioden: 3 – 4 uger efter din behandling.

Der er afsat tid til at få udført korrigerende BTX injektioner, under dette kontrolbesøg.

Ved kontrolbesøg skal behandlingsområdet fotograferes.


 

Genbehandling

Genbehandling bør tidligst ske, i 3 måneders intervaller (med mindre andet er aftalt)


 

Bivirkninger og risiko
Der kan i nogle tilfælde forekomme blå mærker der hvor nålen har gennembrudt huden, dette er normalt. Disse blå mærker forsvinder typisk indenfor 1 uge.

Enkelte kan opleve en forbigående hovedpine de første dage efter behandlingen, især ved behandling af panden.


 

Meget sjældne bivirkninger

Ved behandling af rynker i panden, lige over øjenbrynene, kan det i meget få tilfælde medføre hængende øjenlåg, dette fænomen forsvinder typisk indenfor få uger. I de sværeste tilfælde kan det behandles med Iopidine øjendråber.

Infektion. - Opstår typisk når forurening kommer ind i kroppen (kommer ind i nåle-såret) Du bør derfor undlade at bruge make-up, cremer, unødig berøringer, eller andet, som kan forurene huden/sårret, dette undlades i mindst 4 timer efter behandling. Tegn på infektion er: varme, rødme, ømhed og hævelse, med eventuel ledsagende feber. (Behandling: antibiotika).


 

Ekstremt sjældne bivirkninger

Allergiske reaktioner ses ekstremt sjældent. Ligeledes er: Anafylaktisk-chok ekstremt sjældent. (Dette kræver akut behandling med: Adrenalin.)

Synsforstyrrelser, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær, talebesvær eller muskelsvaghed er ligeledes ekstremt sjældent.

Hvis du oplever disse alvorlige bivirkninger skal du straks kontakte os. Hvis du mod forventning ikke kan komme i kontakt med os, så skal du straks kontakte nærmeste akutmodtagelse/sygehus.

- Alvorlige bivirkninger er som sagt ekstremt sjældne og nævnes kun af sikkerhedsmæssige årsager.
- Der findes ingen rapporterede senfølger. Dvs. Du får ikke bivirkninger i fremtiden, som følge af dine kosmetiske BTX behandlinger.

- En vigtig grundregel i CLEVES er: Du bør altid kontakte klinikken, hvis du er nervøs for de bivirkninger, som du eventuelt oplever.


 

Kontraindikationer

Du kan ikke få behandling med BTX hvis:

Graviditet og amning.

Blødersygdom/hæmofili.

Sjældne neuromuskulære sygdomme, som fx myasteni. mv.

Aktivt infektionsudbrud, på behandlingsdagen, i behandlingsområdet.

Allergi overfor indholdsstofferne (botulinum toksin, humant albumin, natrium succinate)

Ved indtag af medicin af typerne: Aminoglykosider, penicillamin, quinine eller kalciumblokkere kan effekten af botulinum toksin ændres.

Vi kan aflyse din behandling, hvis vi vurdere at dette er bedst for dig.


 

Kombinations behandlinger

Behandlinger med BTX er i sig selv, meget effektive (Dvs.: Positiv/ønsket/passende forandring.)

Men, selvfølgelig er det muligt at kombinere BTX med andre behandlinger, eksempelvis filler behandlinger.

Drøft derfor gerne dine ønskede kombinationer med os. Din planlægning af forskellige behandlinger, kan være vigtig for dig.


 

Andre relevante informationer

I henhold til databeskyttelsesordningen, så giver du klinikken/CLEVES, lov til at vi må kontakte dig, ud fra de oplysninger som du har givet.

Du skal være fyldt 18 år (inden forundersøgelse samt behandling)

Du er velkommen til at medbringe en bisidder (eks. Veninde) til forundersøgelse samt behandling.

Dine billeder (før/efter-billeder) Bruges ikke til markedsføring, eller på anden måde, med mindre du har givet skriftligt samtykke hertil.

Du kan altid kontakte klinikken hvis du er i tvivl eller hvis du har spørgsmål.


 

Afslutningsvis

BTX er meget populært i hele verdenen, fordi: Du får forudsigelige kosmetiske resultater, fordi det er sikkert at bruge, fordi det er holdbart, fordi det virker.

En klassisk BOTOX-klient får sine behandlinger i: 3, eller 4, eller måske 6 måneders intervaller. Andre klienter får kun sine behandlinger med års mellemrum og kun til særlige lejligheder. Det er i princippet op til dig, hvornår du har lyst til din næste behandling.

hvid.png

Nu har du læst klient-informationen (BOTOX)

Jeg glæder mig

Jacob Cleve Jessen. CLEVES er en Kosmetisk klinik, centralt i Køge. Jacob Cleve Jessen har over 6 års erfaring som kosmetisk sygeplejerske. Der tilbydes filler behandling med: filler / FILLER - Snart tilbydes der også andre effektive ansigts behandlinger. forvent: Kvalitet, Tilfredshed og God tid. Jacob bruger følgende Filler produkter: Molderm - Restylane - Sunekos Belotero - Teosyal - Profhilo

til vi ses

c_edited_edited_edited.jpg
hvid.png

Læs om de forskellige områder i ansigtet

som kan behandles med BOTOX

bottom of page